Om konkurrencen

DDD er en datalogikonkurrence der henvender sig til datalogi- og matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Målet er at motivere og træne gymnasieelever på alle niveauer i algoritmisk problemløsning og programmering. Evner der er særligt efterspurgt i både universitetsverdenen og erhvervslivet. Konkurrencen er delt op i to runder, og de dygtigste elever fra runde to vil gå videre til et træningsseminar i foråret, hvor der vil være fokus på mere avancerede emner.

FAQ

Behøver jeg at kunne programmere?

Programmering er slet ikke en del af første runde. I anden runde kræves der at du kan programmere, men de fleste opgaver vil kunne løses uden særligt avanceret kode. Du kan lære de nødvendige færdigheder ved at kigge på vores træningsmateriale.

Er DDD noget for mig?

Hvis du er glad for matematik og/eller programmering, og kan lide at løse svære og udfordrende opgaver er DDD bestemt noget for dig.

Hvad er forskellen på DDD og Georg Mohr konkurrencen?

Første runde for DDD og Georg Mohr konkurrencen minder meget om hinanden. I de efterfølgende runder er den overordnede forskel er, at DDD fokuserer mere på beregneligheden af matematiske problemer, og på at overføre dette til en praktisk implementering i et programmeringssprog. Man skal altså finde en matematisk løsning på et generelt problem og skrive et program der implementerer denne løsning.

Kan jeg deltage selvom jeg stadig går i folkeskolen?

Ja! Vi har før haft deltagere med fra både 8. og 9. klasse.

Kan jeg deltage i anden runde selvom jeg ikke deltog i første?

Ja! Alle kan deltage i anden runde.

Jeres træningsmateriale er i Python, men jeg troede ikke det var tilladt. Kan det passe?

Python vil være tilladt til anden runde, men ikke til de internationale konkurrencer. Vi mener at Python er det sprog, der er nemmest at sætte sig ind i for begyndere, så derfor har vi valgt det til træningsmaterialet. Frygt dog ej for videre konkurrencer: Hvis man først kan Python er det ikke svært at lære et af de andre sprog!

Hvor kan jeg finde træningsmateriale?

Træningsmateriale »

Første runde

Første konkurrencerunde afholdes i uge 3-4 (2019), og består af en online multiple-choice opgave. Der vil være cirka 20 spørgsmål i datalogiske og matematiske problemstillinger. Man vil have 45 minutter til at besvare opgaverne. Eksempler på opgaver kan ses på vores plakat. Elever med mindst 8 rigtige svar anbefales at gå videre til anden runde.

Se plakat »

Konkurrencen løber over en uge og alle kan tilmelde sig første runde, og både tilmelding samt konkurrence foregår online. Resultaterne vil blive sendt ud pr. e-mail kort tid efter at konkurrencen er slut.

Anden runde

I anden konkurrencerunde er der mere fokus på programmering. Her vil opgaverne minde om de opgaver man finder i de videregående konkurrencer og job interviews hos firmaer som Google. Der vil være tre opgaver, der alle har følgende form:

  • De vil dreje sig om et algoritmisk problem såsom at beregne den korteste vej fra punkt A til punkt B.
  • Der vil være et klart specificeret input- og output-format.
  • Der vil være eksempler på korrekt input og output med tilhørende forklaring.

Det vil da være elevernes opgave at implementere et program, som løser det algoritmiske problem ud fra det givne input og præsenterer det korrekte output. Kildekoden for dette program skal uploades til vores server, der vil evaluere programmet på en stor mængde eksempler.

Programmerne skal programmeres i C, C++, Pascal, Java eller Python. Dette er også tilfældet i de videre konkurrencer (se sektion i bunden af siden) - bortset fra at Python ikke kan benyttes her.

Hver opgave tæller 100 point, og man kan få point for et partielt svar (altså et program, der kan svare rigtigt på nogle af test eksemplerne). Et eksempel på en opgave kan ses på vores plakat.

Se plakat »

Runde 2 finder sted i uge 6-8 (2019). Man vælger selv én uge i perioden, hvor det passer en bedst at deltage. Man kan uploade en besvarelse mange gange. Det vil kun være ens endelige besvarelse der tæller. Resultaterne vil blive sendt ud pr. e-mail kort tid efter at konkurrencen er slut.

Træningslejr

De dygtigste elever fra runde 2 vil blive inviteret til en træningslejr i foråret. Træningslejren har til formål at yderligere skærpe deltagernes færdigheder og introducere dem til avanceret materiale. I slutningen af træningslejren vil der være en konkurrence der afgør hvilke seks deltagere, der skal udtages til det danske hold til den baltiske informatikolympiade (BOI).

Videre konkurrencer

Efter træningslejren vil der blive udtaget et hold på seks, der skal repræsentere Danmark ved den baltiske informatikolympiade (BOI), hvor alle lande omkring Østersøen konkurrerer. Fire vil senere blive udtaget til at repræsentere Danmark ved den internationale olympiade (IOI).

IOI 2019 » IOI 2018 » BOI 2018 » IOI 2017 » BOI 2017 » IOI 2016 » BOI 2016 » IOI 2015 » IOI 2014 » BOI 2014 »